ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI TESCİLİ

Entegre Devreler:

Elektronik bir fonksiyonu yerine getirmek üzere en az biri elektriği iletme özelliğine sahip (yarı iletken materyal) birden çok katmanın meydana getirdiği devrelerdir.

Yarı iletken materyaller ise; silikon, germanium, selenium, gallium arsenid gibi elektriği iletme özelliği olan materyallerdir.

Entegre Devre Topografyaları:

Entegre devrelerde yer alan yarı iletken ve iletken olmayan katmanların ayrıntılı planlarını, üç boyutlu görünümlerinin ifade edildiği görüntüler dizisidir.

Özet Hazırlanması

Entegre devre topografyasının özeti uzman mühendislerimizce hazırlanmaktadır.

Başvuru

Entegre devre sahibi tarafından onaylanan özet, çizimler ve topografya kopyası ve diğer gerekli belgeler ile uzman kadromuz tarafından başvuru yapılmaktadır.

Gerekli Belgeler:

– Özet
– Başvuru İstek Formu
– Vekil var ise vekaletname
– Ücret dekontu
– Elektronik devre bilgilerini de içeren entegre devre topografyası kopya veya çizimleri

Entegre devre topografyasının yaratıcısı adına tescil edilmesi işlemlerinin yapıldığı resmi kurum Türk Patent Enstitüsü’dür.

Başvurunun yapılmasından sonra işlemler uzman kadromuz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve tüm tarihler ve işlem detayları tasarımcı ya da başvuru sahibine bildirilmektedir.

* Başvurunun şekli incelenmesi: Başvuru yapıldıktan sonra resmi kurum tarafından şekli şartlara uygunluğu açısından değerlendirme yapılır. Eksiklik olması halinde bildirim yapılır ve gerekli düzenlemeler belirlenen tarihlerde yapılır. Eksikliğin giderilmesi ya da herhangi bir eksiklik olmaması halinde başvurunun sicile kaydı beklenir.

* Başvurunun sicile kaydı: Şekli eksikliği olmayan ya da giderilen entegre devre topografyası sicile kayıt edilir.

* Başvurunun yayını: Sicile kaydedilen entegre devre topografyası bültende yayınlanır.

* Belge kararı: Yayını takiben belge düzenlenerek gönderilir.

Değişiklik

Entegre Devre sahibi ile ilgili tüm değişiklikler entegre devre topografyası siciline kayıt edilerek yayınlanır.

– Devir
– Lisans
– Adres Değişikliği
– Unvan Değişikliği
– Şirket Birleşmesi
– Veraset ve İntikal
– Nev’i Değişikliği

Hemen Başvuru Yap!