FİKİR HAKLARI YÖNETİMİ

Fikir ürünleri, işletmelerin öz varlıklarını oluşturan unsurlar arasında önemli bir pay sahibi durumuna gelmiştir. İşletmelerin rekabet gücünü önemli ölçüde etkileyen unsurlar arasında fikir ürünleri ilk sıralarda sayılabilir.
İnsanın yaratıcı düşünce gücü ile biçimlenen (eserler, buluşlar, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, vb.) fikir ürünleri üzerindeki haklar, fikri haklar kapsamında değerlendirilir.
Fikri ürünlerine sağlanan koruma, “fikir ürünü sahiplerinin yarattıkları fikir ürünlerinin başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermek, izinsiz kullanımları önlemek hakkı” olarak özetlenebilir.
Ürün üreten ve/veya satışını yapan işletmeler rekabet koşullarının gereği olan fikri haklar konusunda duyarlı olmak, stratejiler ve politikalar belirlemek durumundadır.

Eğitim/Danışmanlık/Kurulum

Platin Patent; Buluşlar, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar vb. fikir ürünlerinin korunması, değerlendirilmesi ve fikri hakların hukuki, ekonomik ve idari açıdan yönetilmesi ile ilgili

– Şirket içi faaliyetlerinin düzenlenebilmesi

– Politikaların oluşturulması

– Yazılı kuralların oluşturulması

– Yönetmelik ve sözleşmelerin yazılması

– Bütçelerin planlanması

– Şirket içi faaliyetleri organize edecek Fikri Haklar Sorumlularını tespit edilmesi ve görevlendirilmesi

– Tüm bu çalışmaların işlerliğinin sağlanması konularında, her türlü Eğitim ve Danışmanlık hizmetini vermektedir.