PATENT / FAYDALI MODEL BELGESİ

Patent, bir kamu kurumu tarafından sanayi alanındaki bir buluşun sahibine verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan bir belgedir. Ekonomik bir değere sahip olan bu belge, hak sahibine belirli bir süre için buluşun başkalarınca kullanılmasına izin vermek ve izinsiz kullanılmasını engellemek hakkını sağlar.

Faydalı Model Belgesi, patent ile aynı hakları sağlamakla birlikte, 20 yıl yerine 10 yıllık bir koruma getirmektedir. Ayrıca, yöntemler ile kimyasal maddeler için Faydalı Model Belgesi verilmemektedir. Ancak, Faydalı Model Belgesi başvurularına konu olan buluşlarda “buluş basamağı” aranmadığı ve patent başvurularında araştırma ve inceleme raporlarını düzenlenmemektedir. Belge alımı daha ucuza mal olmakta, dolayısıyla özellikle KOBİ’ler ve kişisel başvuru yapanlar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Hemen Başvuru Yap!